Χαιρετισμός για Γιορτή Κάστανου

Αγαπητ?ς φ?λες και φ?λοι,Η Γιορτ? Κ?στανου ε?ναι μια πραγματικ? ευκαιρ?α να τιμ?σουμε τη Θεσσαλικ? γη: τη «μ?να» ?λων μας, αλλ? και να βρεθο?ν και να δεθο?ν οι ?νθρωποι μεταξ? τους.Η Γιορτ? Κ?στανου, β?βαια, ε?ναι πολλαπλ? ωφ?λιμη, απ? την στιγμ? που… Περισσότερα

liakouli2

Χαιρετισμός για 2ο Φεστιβάλ Θεσσαλικού Κρασιού

Αγαπητ?ς φ?λες και φ?λοι,Ε?χομαι απ? καρδι?ς κ?θε επιτυχ?α στην εκδ?λωσ? σας στο DIVANI PALACE, στο 2 ο Φεστιβ?λ Θεσσαλικο? Ο?νου, ?που σ?μερα χτυπ?ει η «καρδι?» του θεσσαλικο? κρασιο?. Ο στ?χος σας, δηλαδ? η αν?δειξη των θεσσαλικ?ν ποικιλι?ν και των προ??ντων… Περισσότερα

Ε. Λιακούλη για Ημέρα Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού

«Καρκ?νος του μαστο?: η πρ?ληψη ε?ναι το πιο ισχυρ? ‘’?πλο’’ μας!» «?κανα μια προληπτικ? εξ?ταση και εκε? ξαφνικ? ?ρθε το μα?ρο μαντ?το. Ξαφνικ? βρ?θηκα να ε?μαι ο καπετ?νιος σε ακυβ?ρνητο πλο?ο, χωρ?ς πηδ?λιο, μ?σα σε μια φοβερ? και τρομακτικ? φουρτο?να,… Περισσότερα

liakouli2

Ε. Λιακούλη για 1ο Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων – Καλή επιτυχία στις εργασίες σας

«Γι?ργος Σεφ?ρης: Σ’ αυτ?ν τον τ?πο ?που ?λοι ε?μαστε τ?σο τραγικ? αυτοδ?δακτοι…» Ξεχωρ?ζει και γενν? ελπ?δες η καινοτ?μα και πρωτοποριακ? πρωτοβουλ?α της Περιφ?ρειας Θεσσαλ?ας, το 1 ο Περιφερειακ? Συμβο?λιο Ν?ων Θεσσαλ?ας, που ξεκιν? τη θεσμικ? λειτουργ?α του. Η Αυτοδιο?κηση και… Περισσότερα

οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ερώτηση Λιακούλη για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Πηγ?: tinealarissa.gr Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο… Περισσότερα