Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:03/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:04/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:24/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:28/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:15/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:21/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Ζοφερή η εικόνα και της Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Λάρισας

Τ?πος: Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Ζοφερ? η εικ?να και της Μαιευτικ?ς _ Γυναικολογικ?ς κλινικ?ς του Γ.Ν. Λ?ρισας Ημερομην?α:12/11/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:29/11/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση