Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:03/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:04/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:24/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:28/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:15/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:21/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Ζοφερή η εικόνα και της Μαιευτικής – Γυναικολογικής κλινικής του Γ.Ν. Λάρισας

Τ?πος: Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Ζοφερ? η εικ?να και της Μαιευτικ?ς _ Γυναικολογικ?ς κλινικ?ς του Γ.Ν. Λ?ρισας Ημερομην?α:12/11/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:29/11/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση

liakouli2

Επίκαιρη Ερώτηση Ε. Λιακούλη για Επανασύσταση Γαστρεντερολογικό Τμήματος του Γ.Ν. Λάρισας

«Επιτ?λους επανασυστ?νεται το Γαστρεντερολογικ? τμ?μα του Γ.Ν. Λ?ρισας» «… σε ?,τι αφορ? τη γαστρεντερολογικ? κλινικ?, βεβα?ως και υπ?ρχει βο?ληση να μεταφερθε? μ?α γαστρεντερολογικ? κλινικ? απ? το Πανεπιστημιακ? Νοσοκομε?ο στο Γενικ? Νοσοκομε?ο της Λ?ρισας. Πρ?πει να σας ενημερ?σω ?τι υπ?ρχουν τεχνικ?… Περισσότερα

Υποβαθμισμένο Γ.Ν. Λάρισας σημαίνει υποβάθμιση της δημόσιας υγείας για όλο το νομό

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Υποβαθμισμ?νο Γ.Ν. Λ?ρισας σημα?νει υποβ?θμιση της δημ?σιας υγε?ας για ?λο το νομ?. Ημερομην?α:22/10/2019 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:23/10/2019 Διαβ?στε την ερ?τηση