Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ : «Ζητάμε νέα περιβαλλοντική πολιτική, με ενδυνάμωση των ΚΠΕ»

Ξεκ?θαρη απ? την αρχ? ?ταν η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συζ?τηση επ?καιρης ερ?τησ?ς της με την Υφυπουργ? Παιδε?ας και Θρησκευμ?των, Σοφ?α Ζαχαρ?κη, σχετικ? με την αν?γκη εν?σχυσης της περιβαλλοντικ?ς εκπα?δευσης του νομο? με διατ?ρηση… Περισσότερα

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου-Μαυροβουνίου

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα: Αποσυγχ?νευση και επαναλειτουργ?α του Κ?ντρου Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης ( ΚΠΕ) Κισσ?βου-Μαυροβουν?ου ως ανεξ?ρτητο Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:25/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν.Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος τόσο για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν.Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος τ?σο για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:14/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:18/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Απαιτείται άμεση λύση στο θέμα του οικισμού “Κουλούρα”

Δια ζ?σης απ?ντηση στη Βουλ? αξι?νει απ? τον Υπουργ? Περιβ?λλοντος και Εν?ργειας η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για το χρον?ζον πλ?ον ζ?τημα του οικισμο? ‘’Κουλο?ρα” του Δ?μου Τεμπ?ν, ο οπο?ος παρ?τι δημιουργ?θηκε το 1985, εξακολουθε? να… Περισσότερα

Απαιτείται άμεση λύση στο θέμα του οικισμού “Κουλούρα”

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Απαιτε?ται ?μεση λ?ση στο θ?μα του οικισμο?” Κουλο?ρα”. Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Να πάψουν να αντιμετωπίζονται οι παραδοσιακοί διήμεροι αποσταγματοποιοί ως εγκληματίες

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Να π?ψουν να αντιμετωπ?ζονται οι παραδοσιακο? δι?μεροι αποσταγματοποιο? ως εγκληματ?ες. Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Γυναικολογική κλινική Γ.Ν. Λάρισας: Δημόσιος Κίνδυνος για τις μητέρες, όσο και για τα βρέφη.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Γυναικολογικ? κλινικ? Γ.Ν. Λ?ρισας: Δημ?σιος Κ?νδυνος για τις μητ?ρες, ?σο και για τα βρ?φη. Ημερομην?α:03/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:04/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Επ?καιρη ερ?τηση κατ?θεσε η Βουλευτ?ς Λ?ρισας Κιν?ματος Αλλαγ?ς, κ. Ευαγγελ?α Λιακο?λη, αξι?νοντας απ?ντηση στο β?μα της Βουλ?ς απ? την Υπουργ? Παιδε?ας και Θρησκευμ?των, σχετικ? με τα προβλ?ματα που ?χει προκαλ?σει η συγχ?νευση του Κ?ντρου Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης (ΚΠΕ) Ελασσ?νας και του… Περισσότερα

Αποσυγχώνευση και επαναλειτουργία του ΚΠΕ Κισσάβου – Μαυροβουνίου ως ανεξάρτητο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Αποσυγχ?νευση και επαναλειτουργ?α του ΚΠΕ Κισσ?βου _ Μαυροβουν?ου ως ανεξ?ρτητο Κ?ντρο Περιβαλλοντικ?ς Εκπα?δευσης. Ημερομην?α:30/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:11/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Οι αμυγδαλοπαραγωγοί του Ν. Λάρισας αξίζουν περισσότερα από τα “ψίχουλα” του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Οι αμυγδαλοπαραγωγο? του Ν. Λ?ρισας αξ?ζουν περισσ?τερα απ? τα “ψ?χουλα” του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ημερομην?α:24/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:30/01/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση