Σθεναρά απέναντι στην Κυβέρνηση για το ΚΕΘΕΑ

Πηγ?: larissanet.gr Σε δ?λωση της βουλευτ? ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς Ευαγγελ?ας Λιακο?λη για τις εξελ?ξεις στο ΚΕΘΕΑ επισημα?νονται τα εξ?ς: «Κ?θε φορ? που η κυβ?ρνηση θα επιλ?γει να νομοθετε? με Πρ?ξεις Νομοθετικο? Περιεχομ?νου, για τις οπο?ες το Σ?νταγμα επιφυλ?σσει μ?νο πολ?… Περισσότερα