Αύριο στη Βουλή, θα απαντήσουν στη Λιακούλη για τον οικισμό ‘’Κουλούρα”

Α?ριο Παρασκευ? 14 Φεβρουαρ?ου 2020 θα απαντηθε? δια ζ?σης στη Βουλ? απ? την ηγεσ?α του  Υπουργε?ου Περιβ?λλοντος & Εν?ργειας η επ?καιρη ερ?τηση της βουλευτ? του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για το χρον?ζον πλ?ον ζ?τημα του οικισμο? ‘’Κουλο?ρα” του… Περισσότερα

Απαιτείται άμεση λύση στο θέμα του οικισμού “Κουλούρα”

Δια ζ?σης απ?ντηση στη Βουλ? αξι?νει απ? τον Υπουργ? Περιβ?λλοντος και Εν?ργειας η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, για το χρον?ζον πλ?ον ζ?τημα του οικισμο? ‘’Κουλο?ρα” του Δ?μου Τεμπ?ν, ο οπο?ος παρ?τι δημιουργ?θηκε το 1985, εξακολουθε? να… Περισσότερα

Απαιτείται άμεση λύση στο θέμα του οικισμού “Κουλούρα”

Τ?πος:Επ?καιρες Ερωτ?σεις Θ?μα:Απαιτε?ται ?μεση λ?ση στο θ?μα του οικισμο?” Κουλο?ρα”. Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση