Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ : «Ζητάμε νέα περιβαλλοντική πολιτική, με ενδυνάμωση των ΚΠΕ»

Ξεκ?θαρη απ? την αρχ? ?ταν η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, κατ? τη συζ?τηση επ?καιρης ερ?τησ?ς της με την Υφυπουργ? Παιδε?ας και Θρησκευμ?των, Σοφ?α Ζαχαρ?κη, σχετικ? με την αν?γκη εν?σχυσης της περιβαλλοντικ?ς εκπα?δευσης του νομο? με διατ?ρηση… Περισσότερα