Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:07/02/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Διαβ?στε την ερ?τηση

Μελισσοκόμοι

Ευαγγελία Λιακούλη: Άμεσα καταθέτω ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα των μελισσοκόμων

?μεσα ανταποκρ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, καταθ?τοντας γραπτ? ερ?τηση προς τον Υπουργ? Αγροτικ?ς Αν?πτυξης, μετ? τη προγραμματισμ?νη συν?ντηση που πραγματοπο?ησε με τον Πρ?εδρο της Ομοσπονδ?ας Μελισσοκομικ?ν Συλλ?γων Ελλ?δας,  κ. Βασ?λη Ντο?ρα καθ?ς και με τον… Περισσότερα

Τα μεγάλα θεσμικά ζητήματα των μελισσοκόμων ζητούν άμεση επίλυση

Τ?πος:Ερωτ?σεις Θ?μα:Τα μεγ?λα θεσμικ? ζητ?ματα των μελισσοκ?μων ζητο?ν ?μεση επ?λυση Ημερομην?α:31/01/2020 Ημ. Τελευτα?ας Τροποπο?ησης:10/02/2020 Περισσ?τερα