πυροσβεστική υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι στις καρδιές των πολιτών

Με τον Περιφερειακ? Διευθυντ? Πυροσβεστικ?ν Υπηρεσι?ν Θεσσαλ?ας κ. Χρ?στο Σπαθο?λα συναντ?θηκε σε ?ριστο  κλ?μα η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Η βουλευτ?ς ενημερ?θηκε για την κατ?σταση του Πυροσβεστικο? Σ?ματος  στην περιοχ? της Λ?ρισας, αλλ? και ευρ?τερα της… Περισσότερα