Να κινηθεί άμεσα η κυβέρνηση για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών προς τους δικηγόρους-μέλη του

Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο της ερ?τησης,… Περισσότερα