Σε ερώτηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή, καθώς και Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη προχώρησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, σε σχέση με τη ανάγκη ρύθμισης ζητημάτων που απασχολούν τους εμπειροτέχνες εργολάβους δημοσίων έργων.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της ερώτησης:

«Σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 τα όρια των απευθείας αναθέσεων για τα δημόσια έργα αυξήθηκαν μέχρι του ποσού των 60.000 € χωρίς Φ.Π.Α.. Όμως, όπως είναι γνωστό, το ανώτατο ποσό μέχρι το οποίο μπορούν οι εμπειροτέχνες εργολάβοι να αναλάβουν την εκτέλεση έργου ανέρχεται στις 53.000 € χωρίς ΦΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται οι εμπειροτέχνες από τη διεκδίκηση δημόσιων έργων με απευθείας ανάθεση, καθώς ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ανώτατο όριο ανάληψης έργου. Αντίστοιχα, για την πρώτη κατηγορία των πτυχίων εμπειροτεχνών είναι 18.000 €, ενώ το ύψος της με κλήρωση απ’ ευθείας ανάθεσης είναι 20.000€ 

Αυτός, ωστόσο, ο αποκλεισμός καταδικάζει τον κλάδο των Εμπειροτεχνών, σε μία περίοδο που τα έργα είναι ήδη περιορισμένα και για πολλούς επαγγελματίες το εισόδημά τους εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάληψη, αντίστοιχων προϋπολογισμών δημοσίων έργων. Κρίνεται, λοιπόν, επιβεβλημένη, η προσαρμογή των οικονομικών ορίων, τα οποία είναι καθηλωμένα εδώ και αρκετά χρόνια, για όλες τις κατηγορίες των εμπειροτεχνών εργολάβων, προκειμένου να μπορέσει ο κλάδος τους να επιβιώσει.

Ταυτόχρονα, όμως σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η κατάρτιση του Μητρώου των εμπειροτεχνών εργολάβων, καθώς στα άρθρα 118 και 119 του Ν. 4472/2017 καταργήθηκαν τα περιφερειακά μητρώα. Μέχρι σήμερα οι συγκεκριμένοι εργολάβοι αναμένουν την πολυπόθητη έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, που εδώ και καιρό είναι υπό επεξεργασία…

Επί πλέον πρέπει να ρυθμιστούν και διαδικαστικά θέματα, διότι δεν είναι δυνατόν κατά τη χορήγηση Βεβαιώσεων – Πτυχίων, την αναβάθμιση και την αναθεώρηση ανά 3ετία κάθε συμβούλιο δημοσίων έργων ανά Νομό ή Περιφέρεια να απαιτεί την προσκόμιση διαφορετικών δικαιολογητικών, που δεν προβλέπονται ούτε από τη νομοθεσία….

Επειδή δεν είναι δυνατόν, λόγω νομοθετικών παραλείψεων και εκκρεμοτήτων από πλευράς της Πολιτείας, ένας ολόκληρος κλάδος να υφίσταται περιορισμό στο αντικείμενό του, με συνέπεια την αδυναμία της συντήρησής του και  της επιβίωσής του, ρωτώ τους συναρμόδιους Υπουργούς για το αν προτίθενται να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τον συγκεκριμένο κλάδο, που νιώθει ξεχασμένος και σε απόγνωση »