Την πραγματικά απίστευτη υπόθεση του καλέσματος – και μάλιστα σε απειλητικό τόνο – του Υπουργείου Μετανάστευσης σε υπαλλήλους να προβούν σε ψευδορκία ή λιπομαρτυρία, παρεμβαίνοντας ωμά στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, φέρνει μαζί με άλλους συναδέλφους της από το Κίνημα Αλλαγής στη Βουλή, η βουλευτής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη.

Συγκεκριμένα, η ερώτηση κατατέθηκε προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης & Ασύλου και Εσωτερικών και στο κείμενο επισημαίνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, κυκλοφόρησε έγγραφο στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο ‘’Εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το ελληνικό Δημόσιο’’, το οποίο παροτρύνει τους δημοσίους υπαλλήλους να αρνούνται να μετέχουν, όταν καλούνται ως μάρτυρες σε δίκες στις οποίες ο ένας διάδικος είναι το ελληνικό Δημόσιο, αν η μαρτυρία τους δεν είναι υπέρ του Δημοσίου… 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι παροτρύνονται  να λιπομαρτυρούν ή ακόμη και να ψευδομαρτυρούν, με ένα κείμενο που δεν πληροί καν τις τυπικές προϋποθέσεις ενός δημοσίου εγγράφου. Δίχως καμία αναφορά σε κανονιστικό κείμενο που ισχύει, οι καταφανώς παράνομες οδηγίες που δίνονται στους υπαλλήλους του υπουργείου Μεταναστετυικής Πολιτικής είναι και τυπικά μη νόμιμες. Επίσης δεν γίνεται καμία αναφορά στον λόγο για τον οποίο εκδόθηκαν αυτές οι οδηγίες: Ερωτήθηκε η αρμόδια νομική σύμβουλος από τον Υπουργό ή άλλη υπηρεσία του υπουργείου ή έδρασε αυτεπαγγέλτως; 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισχύουσες δικονομίες (πχ άρθρα 209 και 231 του Ν. 4620/2019), αν μάρτυρας καλείται νομίμως στο Δικαστήριο και δεν προσέλθει, μπορεί να εκδοθεί εναντίον του ένταλμα βίαιης προσαγωγής και να επιδικαστεί σε αυτόν πρόστιμο. Και αυτό γιατί το καθήκον προς μαρτυρία αποτελεί πυλώνα της λειτουργίας της Δικαιοσύνης, η οποία σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι ανεξάρτητη από την εκτελεστική εξουσία. Με την συγκεκριμένη οδηγία, ωστόσο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου παραβιάζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και θέτει τη λειτουργία της υπό την αίρεση του συμφέροντος του Υπουργείου. 

Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και η αλήθεια είναι από τα ελάχιστα αδιαμφισβήτητα τεκμήρια δημοσίου συμφέροντος. Η προσπάθεια, όμως, φίμωσης μαρτύρων σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον και έρχεται σε αντίθεση με κάθε έννοια Κράτους Δικαίου, από την στιγμή που το Δημόσιο Συμφέρον δε νοείται ποτέ εις βάρος των συνταγματικών και των άλλων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών». 

Επειδή μια ένορκη κατάθεση, είτε προφορική, ενώπιον Δικαστηρίου, είτε γραπτή, ενώπιον Εισαγγελικής ή Ανακριτικής ή Αστυνομικής Αρχής, για πράγματα που γνωρίζει ο υπάλληλος, είναι κατάθεση «υπέρ» της αλήθειας και όχι υπέρ κάποιας πλευράς, αλλά και δεδομένου ότι το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο οι εν λόγω οδηγίες παραβιάζουν κατάφωρα, σε μια προσπάθεια ποδηγέτησης της ανεξάρτητης κατά το Σύνταγμα δικαστικής εξουσίας από την  εκτελεστική, ρωτώ τους συναρμόδιους Υπουργούς, αν όντως διανεμήθηκε προς ενέργεια το εν λόγω έγγραφο στις υπηρεσίες του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου; 

Τους ρωτώ επίσης αν το εν λόγω έγγραφο έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια κι αν όχι γιατί, όπως και ποιο είναι το ποινικό και πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται στους ενόρκως καταθέτοντες υπαλλήλους;