Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής για το θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης, τοποθετήθηκε η Γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Τομεάρχης Εσωτερικών και Βουλευτής ν. Λάρισας, Ευαγγελία Λιακούλη,επισημαίνοντας τα εξής: 

«Το θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης είναι πολύ σημαντικό για τα λεπτά οικοσυστήματα και την  ανάπτυξη όλης της χώρας και των μικρών νησιών του Αιγαίου, η ευαισθησία των οποίων απέναντι στην ανεξέλεγκτη βόσκηση είναι μεγαλύτερη  και η ζημιά που υφίστανται τείνει να γίνει μη ανατρέψιμη, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα. 

Σε αυτή την διαδικασία τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι φορείς που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες με την συμμετοχή φυσικά και των φορέων των κτηνοτρόφων. 

Στα ιδιαίτερα γεωργικά συστήματα των μικρών νησιών του Αιγαίου, η κτηνοτροφία κατείχε και κατέχει ακόμη σημαντικό ρόλο. Για την άσκησή της είχαν αναπτυχθεί εμπειρικές μέθοδοι περιοδικής βόσκησης, απομόνωσης περιοχών με μάνδρες από ξερολιθιά αλλά και καλλιέργεια των εκτάσεων αυτών, όπου οι συνθήκες το επέτρεπαν.  

Σημαντικό στοιχείο σε αυτή την διαδικασία έπαιζε η  φροντίδα και η επιτήρηση των ζώων από τους κτηνοτρόφους, ο έλεγχος των γεννήσεων  για να συμβαδίζει με την βοσκοϊκανότητα των περιοχών και η συντήρηση των φραχτών από ξερολιθιά ώστε να προστατεύονται από την βόσκηση και οι άλλες καλλιέργειες, ιδίως του αμπελιού και της ελιάς. 

Η αύξηση,όμως, της απασχόλησης των μόνιμων κατοίκων με τον τουρισμό και η μειωμένη επιτήρησή των ζώων, ο τρόπος καταβολής των επιδοτήσεων για ένα διάστημα με βάση τον αριθμό των ζώων, η διαφυγή ζώων από την επιτήρηση και η δημιουργία αδέσποτων κοπαδιών,  έχει ανατρέψει την κατάσταση και το οικοσύστημα των μικρών νησιών βρίσκεται σε κίνδυνο από την αύξηση των αδέσποτων ζώων, από την μη μετακίνηση των ζώων σε όλες τις περιοχές του κάθε νησιού για περιοδική βόσκηση με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη βόσκηση να οδηγεί σε υποβάθμιση της βλάστησης και σε καταστροφή άλλων καλλιεργειών όπως το αμπέλι και οδηγεί εκτάσεις που βόσκονταιμόνιμα από τα ζώα σε ερημοποίηση.  

Για το Κίνημα Αλλαγής – ΠΑΣΟΚ η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης για το νησιά είναι ζωτικής σημασίας. Γνωρίζουμε όλοι ότι το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον των νησιών έχει βοηθήσει καθοριστικά την τουριστική ανάπτυξή τους, διαμορφώνοντας το τοπίο, τον πολιτισμό, την τοπική γαστρονομία αλλά και τις μορφές ενναλακτικού τουρισμού που αναπτύσσονται  τελευταία. Η ανάπτυξη του τουρισμού, δηλαδή, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και την ορθολογική ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής.

Για το λόγο αυτό, πρέπει αυτή η συνέργεια να συνεχιστεί, με κατάλληλη όμως οριοθέτηση των περιοχών και του τρόπου και των μεθόδων βόσκησης, όπου ο αριθμός των ζώων θα υπακούει στην βοσκοϊκανότητα κάθε περιοχής που βόσκεται.

Τρία είναι τα ερωτήματα που καταδεικνύουν τις ευθύνες τόσο της παρούσας Κυβέρνησης όσο και της προηγούμενης, και περιμένουν απάντηση:

  • Πότε θα ολοκληρωθούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης και πότε αυτά των μικρών νησιών;
  • Υπάρχει πρόβλεψη δράσεων για την προστασία από την ανεξέλεγκτη βόσκηση και ποια είναι αυτή, στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-27;
  • Σκοπεύει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να υποχρεώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει ελέγχους για την μεγάλη κατανομή δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, σε καταπατημένες εκτάσεις;

Είναι σαφές ότι η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων προχέει,κυρίως για εθνικούς λόγους. Περιμένουμε, λοιπόν,τα κατάλληλα μέτρα και τις δράσεις για να μπορέσει να υπάρξει λύση και συνέργεια όλων των δραστηριοτήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά στη γεωργία και τον τουρισμό».