Άρθρο στην εφημερίδα “Νέα Σελίδα” για τους απόδημους Έλληνες – 13/10/2019

?χουμε χρ?ος να ξαναδ?σουμε στους απ?δημους ?λληνες τη φων? τους Της Ευαγγελ?ας Λιακο?λη Το ζ?τημα της εφαρμογ?ς εν?ς νομοθετικο? πλαισ?ου για το δικα?ωμα ψ?φου των εκτ?ς επικρατε?ας Ελλ?νων μονοπωλε? για τα καλ? το δημ?σιο δι?λογο εδ? και αρκετ?ς εβδομ?δες. Πλ?ον,… Περισσότερα

liakouli2

Συνέντευξη στο “Καρφί” – Σάββατο 12/10/2019

• ?χετε αναλ?βει την ευθ?νη του Τομ?α Εσωτερικ?ν του ΚΙΝΑΛ. Ποιες ε?ναι οι προτεραι?τητ?ς σας και τι αντιπολ?τευση σκοπε?ετε να ασκ?σετε;Ο τομ?ας μου επεξεργ?ζεται με?ζονος σημασ?ας ζητ?ματα, που κυρ?ως σχετ?ζονται με την διο?κηση και την αυτοδιο?κηση. ?χοντας υπηρετ?σει 25 χρ?νια… Περισσότερα

liakouli2

Οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να στηριχθούν περισσότερο

Ερ?τηση προς την Υπουργ? Παιδε?ας & Θρησκευμ?των κ. Ν?κη Κεραμ?ως κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σχετικ? με το καθεστ?ς που δι?πει τις μετεγγραφ?ς των φοιτητ?ν, τ?κνων πολ?τεκνων οικογενει?ν. Ειδικ?τερα, στο κε?μενο της ερ?τησης αναφ?ρεται πως… Περισσότερα

πυροσβεστική υπηρεσία

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι στις καρδιές των πολιτών

Με τον Περιφερειακ? Διευθυντ? Πυροσβεστικ?ν Υπηρεσι?ν Θεσσαλ?ας κ. Χρ?στο Σπαθο?λα συναντ?θηκε σε ?ριστο  κλ?μα η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Η βουλευτ?ς ενημερ?θηκε για την κατ?σταση του Πυροσβεστικο? Σ?ματος  στην περιοχ? της Λ?ρισας, αλλ? και ευρ?τερα της… Περισσότερα

οφειλές του Ταμείου Υγείας

Ερώτηση Λιακούλη για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

Πηγ?: tinealarissa.gr Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο… Περισσότερα

Να κινηθεί άμεσα η κυβέρνηση για τις οφειλές του Ταμείου Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών προς τους δικηγόρους-μέλη του

Ερ?τηση προς τον Υπουργ? Εργασ?ας και Κοινωνικ?ν Υποθ?σεων, κ. Γι?ννη Βρο?τση κατ?θεσε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, σε σχ?ση με τις οφειλ?ς του Ταμε?ου Υγε?ας Δικηγ?ρων Επαρχι?ν (ΤΥΔΕ) προς τους δικηγ?ρους-μ?λη του. Στο κε?μενο της ερ?τησης,… Περισσότερα

Ευ. Λιακούλη στο One Channel: Αισθάνθηκα άσχημα με όσα ειπώθηκαν στη συζήτηση για την προανακριτική

Πηγ? in.gr Στην εκπομπ? One Talk και το Δημ?τρη Μανι?τη μ?λησε η βουλευτ?ς Λ?ρισας με το Κ?νημα Αλλαγ?ς, Ευαγγελ?α Λιακο?λη.Αναφερ?μενη στην εμπλοκ? της με την πολιτικ? σημε?ωσε πως «η πολιτικ? ε?ναι η ?δια η ζω?. ?ταν κανε?ς καταλ?βει π?σο απλ?… Περισσότερα

Αστυνομικοί Διευθυντές

Με τους Αστυνομικούς Διευθυντές η Ε. Λιακούλη

Με τον Γενικ? Περιφερειακ? Αστυνομικ? Διευθυντ? Θεσσαλ?ας κ. Αστ?ριο Μαντζι?κα και τον Αστυνομικ? Διευθυντ? Λ?ρισας κ. Χρ?στο Σιμο?λη συναντ?θηκε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη. Η βουλευτ?ς ενημερ?θηκε για τα ζητ?ματα ασφ?λειας, που απασχολο?ν την Αστυνομικ? Διε?θυνση… Περισσότερα

Σθεναρά απέναντι στην Κυβέρνηση για το ΚΕΘΕΑ

Πηγ?: larissanet.gr Σε δ?λωση της βουλευτ? ν. Λ?ρισας του Κιν?ματος Αλλαγ?ς Ευαγγελ?ας Λιακο?λη για τις εξελ?ξεις στο ΚΕΘΕΑ επισημα?νονται τα εξ?ς: «Κ?θε φορ? που η κυβ?ρνηση θα επιλ?γει να νομοθετε? με Πρ?ξεις Νομοθετικο? Περιεχομ?νου, για τις οπο?ες το Σ?νταγμα επιφυλ?σσει μ?νο πολ?… Περισσότερα

Δήμαρχο Λαρισαίων

Σε προγραμματισμένη συνάντηση η Ευαγγελία Λιακούλη με τον Δήμαρχο Λαρισαίων

Προγραμματισμ?νη συν?ντηση σε πολ? θετικ? κλ?μα με τον Δ?μαρχο Λαρισα?ων κ. Απ?στολο Καλογι?ννη πραγματοπο?ησε η βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς ν. Λ?ρισας, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, στο πλα?σιο των επαφ?ν που πραγματοποιε? με ?λους τους θεσμικο?ς εκπροσ?πους και φορε?ς του Νομο?. Οι εν… Περισσότερα