Η Ευαγγελία Λιακούλη με τους μαχητές της ζωής περπάτησαν στον Πηνειό

«Ολοι εμε?ς που ασθενο?με απ? τον καρκ?νο ε?μαστε ζωνταν? κ?τταρα της π?λης. Συμμετ?χουμε, αγαπ?με, ερωτευ?μαστε και ?χουμε αν?γκη ?λους εσ?ς δ?πλα μας. Π?με, λοιπ?ν, να απομυθοποι?σουμε αυτ? τη ν?σο, σ?μερα, που ε?ναι μ?ρα επιβιωσ?ντων». Τα παραπ?νω τ?νισε, μεταξ? ?λλων, η… Περισσότερα

Ευ. Λιακούλη: «Ξεκινώ από το σπίτι μου…»

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την επ?σκεψ? της στο Δικηγορικ? Σ?λλογο Λ?ρισας και τη συν?ντησ? της με το προεδρε?ο του συλλ?γου και συγκεκριμ?να την Πρ?εδρο κ Νιλολ?τα Μπασδ?κη και τα μ?λη του ΔΣ κ.κ. Ανδρ?α Ανδριτσ?πουλο,… Περισσότερα

Δημόσια αναγνώριση για τη Λίτσα Λιακούλη

Κατ?πληξε, για ?λλη μ?α φορ?, τους εκατοντ?δες Λαρισα?ους που συμμετε?χαν στην τελευτα?α εκδ?λωση του Εργαστηρ?ου  Ζω?ς του Κ?ντρου Πρ?ληψης ΟΚΑΝΑ Λ?ρισας, στη Δημοτικ? Πινακοθ?κη, με ?να νοσταλγικ? ταξ?δι στην παλι? και ν?α Λ?ρισα, που δεν ?φησε καν?ναν ασυγκ?νητο. Πριν απ?… Περισσότερα

Ευ. Λιακούλη: «Όλοι μαζί φτιάχνουμε μια υπέροχη μελωδία»

Πηγ? και φωτογραφικ? υλικ?: https://www.larissanet.gr/2019/04/09/eliakouli-oloi-mazi-ftiachnoume-mia-yperochi-melodia/ Στην κατ?μεστη απ? μαθητ?ς α?θουσα συναυλι?ν του Δημοτικο? Ωδε?ου Λ?ρισας πραγματοποι?θηκε για 8η συνεχ? χρονι? ο Καλλιτεχνικ?ς Διαγωνισμ?ς Μαθητ?ν του Κ?ντρου Πρ?ληψης κατ? των Εξαρτ?σεων με τ?τλο «Απ? το Εγ? στο Εμε?ς με ?χημα την… Περισσότερα

Στο ΚΙΝ.ΑΛ. η τρίτη εντολή, όχι στα χέρια των νεοναζιστών

Πηγ?: https://www.larissanet.gr/ Στα μεγ?λα προβλ?ματα και την πορε?α της χ?ρας, την κατ?σταση που βι?νουν οι πολ?τες στην καθημεριν?τητ? τους αλλ? και την προοπτικ? που διαμορφ?νεται για το παρ?ν και το μ?λλον, αναφ?ρθηκε εκτεν?ς, η υποψ?φια βουλευτ?ς του Κιν?ματος Αλλαγ?ς, Ευαγγελ?α Λιακο?λη, … Περισσότερα